Streekwijzer

Suzan Wiltinge 12-02-2019
884 keer bekeken 0 reacties

Voor het slagen van die gebiedsgerichte aanpak is netwerkvorming, afstemming en samenwerking cruciaal. Willen stad en land in Overijssel samen op weg gaan, dan vraagt dat om een ‘solidair bestuurlijk samenwerkings klimaat’, oftewel inclusief werken. Een vorm van samenwerking waarbij stad en land elkaar in thematische gelegenheidscoalities aanvullen. De opgave moet daarbij centraal staan oftewel ‘commitment op de inhoud, ontspannen in de relatie’. Door elkaar rond een bepaald thema op streekniveau te ontmoeten, leren buurgemeenten elkaar beter kennen en ontstaat het vertrouwen dat nodig is om samen aan de slag te gaan. De Streekwijzer is hiervan alvast een concreet resultaat.

Klik hier om naar de Streekwijzer pagina te gaan.

Wat is Overijssel op Streek? Klimaatverandering, vergrijzing, groeiende ongelijkheid…De wereld staat voor complexe uitdagingen.

Om onze planeet leefbaar te houden, zijn ‘slimme streken’ nodig. We hebben niet alleen behoefte aan creatieve maatregelen, maar ook aan regionale coalities die ze in de praktijk brengen. In ‘Overijssel op Streek’ gaan we op zoek naar die slimme streken. Daarbij geloven we oprecht in de verbinding tussen stad en platteland. Nu worden ‘urbaan’ en ‘ruraal’ nog vaak als tegenstellingen gezien. Dat is jammer en onterecht, want volgens ons hebben stad en land elkaar meer dan ooit nodig. In de Streekwijzer gaan we op zoek naar de kracht van stad-landverbindingen op streekniveau.

Open het bestand hier onder om de online versie van de Streekwijzer te bekijken.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen