Pain in the ass

Claasje Reijers 06-07-2017
1156 keer bekeken 0 reacties

Transitieagenda Circulair Bouwen
In een van de kookstudio's is een groep onder leiding van Jan Straatman, Theo de Bruijn en Rutger Vrielink aan de slag gegaan om een transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Met deze transitieagenda circulair bouwen brengen we de kansen en knelpunten in kaart. Daarmee hebben we een goed beeld van wat er speelt in de praktijk. We gaan de inzichten uit deze agenda gebruiken om proeftuinen te starten waar ze kunnen worden getest en verrijkt met praktijkkennis. Leren door te doen! Klik hier om direct de digitale versie van de Transitieagenda te openen. Wilt u de papieren versie van de transitieagenda ontvangen? Stuur dan een mail naar circulairbouwen@overijssel.nl

Het is tijd voor een nieuwe mentaliteit, een nieuwe houding en daarmee een nieuwe handelwijze om het probleem ten aanzien van leegstand van maatschappelijk vastgoed te benaderen. Kinderen en kunstenaars kunnen hieraan bijdragen. Tags: maatschappelijk vastgoed, kunstenaars.

WAT IS HET

We zijn heel erg toe aan een andere manier van het benaderen van problemen ten aanzien van leegstaand maatschappelijk vastgoed. Het is tijd voor een nieuwe mentaliteit, een nieuwe houding en daarmee een nieuwe handelwijze. Om dat voor elkaar te krijgen moet de mindset van de betrokken mensen en partijen kantelen en op een ander niveau gebracht worden. Het richtpunt van ons experiment is de daadwerkelijke verwezenlijking hiervan. Het ‘special effect’ daarbij is het inzetten van kinderen en kunstenaars in het totale proces en ze een belangrijke richtinggevende partner te laten zijn.

 

WAAR STAAN WE NU

In Marienberg, een kern in de gemeente Hardenberg, heb ik met wethouder Douwe Prinsse overlegd en kunnen we aan de slag met een leegstaande school. Samen met Tetem, een club uit Enschede die o.a. met kunst en educatieprogramma’s verbinding maakt tussen kunst en maatschappij, gaan we daar iets moois doen. Tetem ‘recruteert’ kinderen en kunstenaars en Pioneering, waar ik van ben, verbindt hen met organisaties uit het bedrijfsleven en het brede maatschappelijke- en bestuurlijke veld. Na de zomer van 2017 hopen we de daadwerkelijke start van het proces te maken.

 

UITKOMST EXPERIMENT

Er is voor mij eigenlijk geen verschil tussen mijn recept Pain in the ass en ons experiment. Daarom houd ik ook de naam hetzelfde omdat het om hetzelfde principe gaat. Ik wil met deze naam enerzijds de noodzakelijke prikkeling uitdrukken om mensen scherp te maken en te houden om echt te veranderen, anderzijds het enthousiasme te laten voelen dat het ook fantastisch leuk is om problemen anders te benaderen en aan te pakken. De dingen anders te doen en nieuwe manieren te gebruiken rond het thema van leegstaand maatschappelijk vastgoed. Het is niet zozeer de taak van Pioneering of van mij om zelf ideeën aan te reiken hoe dingen moeten en waar het naar toe moet, maar om mensen en organisaties bij elkaar te brengen die het zelf werkenderwijs gaan ervaren en ontdekken, zelf de nieuwe werkwijze uitproberen. In de verwachting dat ze hun ervaringen verder brengen en gebruiken bij volgende opgaven. Buiten de kaders denken, andere denkpatronen ontwikkelen, nieuwe gedachtengangen produceren, nieuwe combinaties maken. Een andere mindset dus. Zo kunnen we leegstand oplossen.

 

DE STADSCHEQUE

We zijn nog niet zover dat we de cheque inzetten, maar gaandeweg het proces zal zich ongetwijfeld een mooi doel daarvoor aandienen.

 

EXTRA OUTPUT/GELEERD

Ik ben erg benieuwd hoe de ideeën van ons experiment gezien en beleefd worden door de mensen die betrokken zijn bij de Woonkeuken en of het lukt om de verbreding van het gedachtengoed ook daar tot stand te brengen. Het is hard nodig dat we met z’n allen de stap maken naar die andere mindset. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, hoe meer medestanders, hoe meer power. Dan is verandering écht mogelijk!

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen